ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU

Informacje o firmie


InTarget dzięki dostarczanym rozwiązaniom informatycznym wspomaga procesy biznesowe firm z różnych branż. 
Nasze rozwiązania są przygotowane w oparciu o mapy procesów zachodzących w organizacjach. Dostosowanie aplikacji do zmieniających się modeli zarządzania w firmie jest możliwe dzięki elastyczności dostarczonych systemów i możliwości wzbogacania ich o dodatkowe moduły. Dzięki takiemu rozwiązaniu optymalizujemy koszty wdrażanych zmian w dostarczonych naszym klientom systemach.

Sektory wsparcia IT - CRM


CRM (efektywne zarządzanie relacjami)
Dzięki zastosowaniu aplikacji CRM usprawniamy i przyspieszamy procesy zachodzące na styku z obecnymi i potencjalnymi Klientami. W oparciu o aplikację CRM usprawniamy zrządzanie procesami sprzedaży i marketingu.

Sektory wsparcia IT - Sales SupportSystemy dedykowane dla organizacji sprzedażowych pozwalające konsolidować informacje z różnych kanałów sprzedaży. Obsługa i monitoring bieżących procesów sprzedaży. Zastosowanie aplikacji wsparcia sprzedaży podnosi efektywność procesów we wszystkich lub wybranych kanałach sprzedaży.

Sektory wsparcia IT - Back OfficeSystemy dedykowane do wsparcia procesów obsługi klienta pozwalają na konsolidowanie informacji o ofercie i usługach. Dzięki połączeniu ich z aplikacjami wsparcia sprzedaży uzyskujemy całościowy obraz życia klienta w przedsiębiorstwie.

Sektory wsparcia IT - Logistics